mensen die in een team samenwerken

Wat haal je eruit?

Teamniveau

 • Qualitytime met het team
 • Elkaar terugvinden en aanhalen van de onderlinge banden
 • Uitdiepen van de onderlinge relaties
 • Wat zijn onze sterktes als team en waar willen we meer van zien
 • Waar willen we met het team naar toe
 • Wat zijn gedeelde waarden in het team, wat is onze visie
 • Groeien als team gestoeld op kwalitatieve relaties
 • Gesprekken op een dieper niveau
 • Beter benutten van aanwezige potentieel in het team
 • Team Kick-Off

Niveau van het individu

 • Versterken positie in het team
 • Persoonlijke groei in een gezonde open teamcontext
 • Beter uitdrukken van persoonlijke noden en eigen mening
 • Groeien in het maken van impact op beslissingen
 • Groeien en anderen helpen groeien

Individuen gegroepeerd rond eenzelfde thema

Mensen die zich groeperen rond een gedeelde interesse of nood en waarvan het leren “van” én “met” elkaar een belangrijke driver voor groei betekent.

Mensen die zich groeperen rond een gedeelde interesse of nood en waarvan het leren “van” én “met” elkaar een belangrijke driver voor groei betekent.

Voorbeelden zijn: leiderschap, persoonlijke groei, burn-out preventie, groepsdynamica….

Andere thema’s zijn mogelijk. We onderzoeken samen hoe we vanuit uw eigen thema een programma kunnen samenstellen dat het beste aansluit op de specifieke noden van de doelgroep en de beste leerkansen biedt.

Wat zit erin:

 • Persoonlijke ontwikkeling in een relationele context
 • Verbinden met gelijkgestemden, lotgenoten
 • Uitbreiden persoonlijke netwerk
 • Specifieke skills eigen aan het centrale thema (leiderschap traject)
 • Concrete inzichten, tips en aanbevelingen over te nemen stappen.
 • Supervisie en intervisie
 • Netwerk tochten

Individuen

Voor iedereen die op zoek is naar herbronning, richting, betekenis of gewoon even wil stil staan.

Voor iedereen die op zoek is naar herbronning, richting, betekenis of gewoon even wil stil staan.

Contacteer me vrijblijvend voor een tocht op maat