Robin Woods

Als sociaal geëngageerde wandelcoaches in de natuur willen we met Robin Woods vanuit onze expertise een bijdrage leveren door groepen te begeleiden die om uiteenlopende redenen minder toegang hebben tot externe begeleiding. Om dat te kunnen realiseren mikken we op bedrijven die bewust voor ons kiezen voor de begeleiding van hun teams, groepen en individuen. Vanuit een sociale verantwoordelijkheid kiezen zij ervoor om zich door ons te laten begeleiden en dragen zo hun steentje bij zodat andere groepen die de middelen niet hebben ook op ons beroep kunnen doen.

Robin Woods zijn:

Steven Haine

Met meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van groepen, teams en individuen bij het groeien naar hun volle potentieel. Werken in de natuur op een ervaringsgerichte manier vanuit een waarderende insteek is de rode draad doorheen al zijn projecten.

Linske Brood

Trainer en coach in de Antwerpse natuur en stuwende kracht achter de Flow & Glow methode. Ze begeleidt groepen, teams en individuen in de natuur op een praktische, authentieke en diepgaande manier en is gespecialiseerd in verbindende communicatie en leven op je eigen ritme.

Luc Mastelinck

Motto: look deep into nature and you'll find the answer. Ervaren gesprekspartner en telkens op zoek naar wat jou (en jouw team) écht boeit, inspireert en motiveert en dit via een op maat opgebouwd coachingstraject in de natuur. Verwacht je aan inspiratie en inzicht in je authentieke zelf en geef een boost aan jouw privé- en professionele leven.

Peter Massy

Natuurcoach en trainer, actief in de Antwerpse kempen. Peter werkt vanuit de kracht die in ieder van ons zit, soms nog wat verborgen, maar altijd aanwezig. Hij begeleidt individuen, groepen en teams en laat hen zelf het eigen unieke pad vinden, het pad dat je op weg zet naar het gekozen doel.  

Met ons eerste project “De Witte Wandelingen” hopen we ons nieuw maatschappelijk geëngageerd collectief Robin Woods Wandelcoaching in de wereld te zetten.

Contacteer me vrijblijvend voor een tocht op maat